Obchodní podmínky Helena Suchomelová

Provozovatel: Ing. Helena Suchomelová., IČ 1481690, se sídlem Ovenecká 37, Praha 7

Objednávka

Provozovatel běžeckých kurzů si vyhrazuje právo měnit ceny svých služeb. Cena služby závazně objednaného kupujícím se rovná ceně této služby stanovené prodávajícím, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoliv službu, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

Služby, případně zboží, jsou objednávány prostřednictvím administrativního rozhraní společnosti Jdu běhat s.r.o. , případně prostřednictvím emailové komunikace.

Storno objednávky před zaplacením probíhá prostřednictvím administrativního rozhraní společnosti Jdu běhat s.r.o., případně prostřednictvím emailové komunikace.

Je dobré vědět: "Snažíme se vyjít vstříc, co to jde - když trénink zameškáš, můžeš si ho nahradit na kterémkoli jiném kurzu podobné úrovně, než Ti skončí kurz. Pokud víš, že si nestihneš nahradit do konce svého kurzu a dáš nám vědět včas (tři týdny před skončením kurzu), tak si můžeš nahradit i později na svém navazujícím kurzu."

Storno podmínky

Po zaplacení kurzovného je částka nevratná. Neabsolvované tréninky nejsou vráceny ani ze zdravotních, ani z kondičních důvodů, jsou však převoditelné na jiný kurz nebo na jinou osobu, za podmínek uvedených níže.

Podmínky převodu neabsolvovaných tréninků:

  1. Kondiční důvody
    V 99% procentech se běžkyně zbytečně podceňují a kurzu stačí. Pokud ale přesto zjistíš, že Ti kurz nebude sedět z kondičních důvodů, tak se snažíme vždy vyjít vstříct v rámci změny kurzu na lehčí nebo pokročilejší úroveň, pokud takový kurz probíhá zároveň s Tvým kurzem. V tomto případě je kurzovné v plné výši přenosné na jiný kurz nižší (nebo vyšší) úrovně nebo na jinou osobu (i pro dochození stejného kurzu). Zvolený nový kurz musí začít do měsíce od začátku Tvého původního kurzu. Je potřeba nám dát vědět (emailem) a to co nejdříve po absolvování 2 prvních tréninků, nejpozději do začátku 3. tréninku. Zároveň je třeba, aby i trenér potvrdil, že je kurz nevhodný.
  2. Zdravotní důvody.
    1. Nemoc kratší než 2 týdny: Zameškané tréninky si můžeš nahradit za doby trvání kurzu na souběžně probíhajících kurzech.
    2. Nemoc delší než 2 týdny: Kontaktuj nás (emailem) nejpozději do 2 týdnů od onemocnění a zároveň dolož potvrzení od lékaře. Na potvrzení by měl být čitelný jednak datum onemocnění a jednak předpokládaná délka neschopnosti běhu. Od data onemocnění dostaneš slevu na další kurz za počet tréninků, který jsi nemohla absolvovat (mínus admin poplatek 250,-). Sleva je poskytnuta formou slevového kódu, který je platný po dobu 4 měsíců na jakýkoli další kurz. Sleva je přenositelná také na někoho jiného. V případě, že doručíš lékařské potvrzení později, než 2 týdny od onemocnění, nárok na slevu ze zdravotních důvodů propadá. Máš ale možnost během svého dalšího navazujícího kurzu absolvovat tréninky navíc na souběžných kurzech. Prosíme jenom, abys z kapacitních důvodů ke svým náhradám nevyužívala první tréninky kurzů.

Platba

Platba probíhá prostřednictvím platební brány GoPay, a to bankovním převodem nebo platební kartou. Ve vyjímečných případech probíhá platba v hotovosti u organizátora.

Kupující je povinen uhradit kurzovné před zahájením kurzu.

Dodací a platební podmínky

Služby jsou dodány prostřednictvím kurzů vedených běžeckými trenéry, v rozsahu a místě komunikovaném při objednávce. Provozovatel nezodpovídá za tréninky, které jsou zrušeny nebo zkráceny z důvodu špatného počasí a kupující nemá právo za ně požadovat náhradu.

Práva a povinnosti

Prodávající je povinen zajistit kvalitní trenérské vedení, rozsah, místo a zázemí tréninku dle objednávky.

Kupující je povinen prodávajícího informovat o svých zdravotních překážkách v běžecké aktivitě, případně o jejich změnách.

Reklamace

V případě nespokojenosti s úrovní služby je možné službu reklamovat, za současného uvedení důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

Reklamace probíhá emailovou komunikací.

Peněžní prostředky jsou vráceny převodem na účet.


VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.