Obchodní podmínky Helena Suchomelová

Provozovatel: Ing. Helena Suchomelová., IČ 1481690, se sídlem Ovenecká 37, Praha 7

Objednávka

Provozovatel běžeckých kurzů si vyhrazuje právo měnit ceny svých služeb. Cena služby závazně objednaného kupujícím se rovná ceně této služby stanovené prodávajícím, k okamžiku obdržení závazné objednávky prodávajícím. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoliv službu, změnit údaje nebo změnit jakýkoli obsah těchto stránek, a to kdykoli a bez předešlého upozornění.

Služby, případně zboží, jsou objednávány prostřednictvím administrativního rozhraní společnosti Jdu běhat s.r.o. , případně prostřednictvím emailové komunikace.

Storno objednávky před zaplacením probíhá prostřednictvím administrativního rozhraní společnosti Jdu běhat s.r.o., případně prostřednictvím emailové komunikace.

Dobré vědět, ještě než budeš řešit storno: “Snažíme se vyjít vstříc, co to jde - když trénink zameškáš, můžeš si ho nahradit na kterémkoli jiném kurzu podobné úrovně, než Ti skončí kurz. Pokud víš, že si nestihneš nahradit do konce svého kurzu kvůli zdravotnímu důvodu a dáš nám vědět včas (viz. níže), tak si můžeš nahradit i později.”

Storno podmínky

Po zaplacení kurzovného je částka nevratná. Neabsolvované tréninky nejsou vráceny ani ze zdravotních, ani z kondičních důvodů, jsou však převoditelné na jiný kurz nebo na jinou osobu.

Podmínky převodu neabsolvovaných tréninků:

  1. Kondiční důvody
    V 99% procentech se běžkyně zbytečně podceňují a kurzu stačí. Pokud ale přesto zjistíš, že Ti kurz nebude sedět z kondičních důvodů, tak se snažíme vždy vyjít vstříct v rámci změny kurzu na lehčí nebo pokročilejší úroveň, pokud takový kurz probíhá zároveň s Tvým kurzem. V tomto případě je kurzovné v plné výši přenosné na jiný kurz nižší (nebo vyšší) úrovně nebo na jinou osobu (i pro dochození stejného kurzu). Je potřeba nám dát vědět (emailem) a to co nejříve po absolvování 2 prvních tréninků, nejpozději do začátku 3. tréninku. Zároveň je třeba, aby i trenér potvrdil, že je kurz nevhodný.
  2. Zdravotní důvody.
    1. Nemoc kratší než 2 týdny: Zameškané tréninky si můžeš nahradit za doby trvání kurzu na souběžně probíhajících kurzech.
    2. Nemoc delší než 2 týdny: Kontaktuj nás (emailem) nejpozději do 2 týdnů od onemocnění a zároveň dolož potvrzení od lékaře. Na potvrzení by měl být čitelný jednak datum onemocnění a jednak předpokládaná délka neschopnosti běhu. Od data onemocnění dostaneš slevu na další kurz za počet tréninků, který jsi nemohla absolvovat (mínus admin poplatek 250,-). Sleva je poskytnuta formou slevového kódu, který je platný po dobu 4 měsíců na jakýkoli další kurz. Sleva je přenositelná také na někoho jiného. V případě, že dáš vědět později než 2 týdny od onemocnění, nárok na slevu ze zdravotních důvodů propadá. Máš ale možnost během svého dalšího navazujícího kurzu absolvovat dva tréninky navíc na souběžných kurzech, a to v průběhu prvních třech týdnů navazujícího kurzu.

Platba

Platba probíhá prostřednictvím platební brány GoPay, a to bankovním převodem nebo platební kartou. V určitých případech probíhá platba v hotovosti u organizátora.

Kupující je povinen uhradit kurzovné před zahájením kurzu. Vyjímkou je zakoupení balíčku vstupů na jednotlivé pokročilé tréninky, kde je umožněn vstup na 1 zkušební trénink zdarma. Ke vstupu na druhý trénink je nutno již mít balíček zakoupen.

Dodací a platební podmínky

Služby jsou dodány prostřednictvím kurzů vedených běžeckými trenéry, v rozsahu a místě komunikovaném při objednávce. Provozovatel nezodpovídá za tréninky které jsou zrušeny nebo zkráceny z důvodu špatného počasí a kupující nemá právo za ně požadovat náhradu.

Práva a povinnosti

Prodávající je povinen zajistit kvalitní trenérské vedení, rozsah a místo a zázemí tréninku dle objednávky.

Kupující je povinen prodávajícího informovat o svých zdravotních překážkách v běžecké aktivitě, případně o jejich změnách.

Reklamace

V případě nespokojenosti s úrovní služby je možné službu reklamovat, za současného uvedení důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

Reklamace probíhá emailovou komunikací.

Peněžní prostředky jsou vráceny převodem na účet.


VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.