Podmínky Jdu běhat

Ačkoliv dbáme na Tvou neustálou bezpečnost a na tréninzích Tě nepřetěžujeme, nemůžeme nést odpovědnost za případná zranění.

Tréninky jsou na vlastní nebezpečí účastníků a organizace ani trenér nenesou odpovědnost za škody na zdraví nebo jinou újmu vzniklou v průběhu tréninku. Je na posouzení Tvém a Tvého lékaře, jestli je pro Tebe běh vhodným sportem. Doporučujeme mít uzavřené úrazové pojištění. Vždy dodržuj pokyny trenéra. Pokud v něčem účastník vidí riziko, je potřeba, aby o tom ihned informoval trenéra nebo organizátora.

Na Tobě leží osobní odpovědnost za posouzení Tvé fyzické připravenosti. Svou účastí souhlasíš s tím, že Tvůj zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům tréninku. V případě pochybností se poraď s praktickým lékařem o vhodnosti tréninku pro Tebe. Pokud se cokoliv od začátku kurzu na Tvém zdravotním stavu změní, je Tvá povinnost o tom neprodleně informovat trenéra a přizpůsobit tomu intenzitu či další účast na tréninzích. V případě, že trpíš astmatem, měla si či máš problémy se srdcem, s páteří, míváš silné bolesti kloubů, omdléváš, měla si vážné zranění, silnou nadváhu, cukrovku, apod. upozorni organizátora o takovém svém zdravotním stavu předem a předlož potvrzení od lékaře. Velmi Ti doporučujeme předem absolvovat prohlídku u praktického nebo ideálně u sportovního lékaře.

Tréninky se konají ve veřejných prostorách a prostranstvích a organizátor nenese odpovědnost za kvalitu a stav povrchu a míst, kde se tréninky konají. Je vždy na Tvém osobním uvážení, abys přizpůsobila rychlost a způsob běhu kvalitě a stavu povrchu či povětrnostním a klimatickým podmínkám. V případě připomínek vždy ihned kontaktuj trenéra či organizátora.

Veškeré své osobní věci vždy odkládej pouze na místo, které k tomu výslovně určil organizátor. Tréninku je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu, návykových a jiných povzbuzujících látek.

Poskytnutím svých základních osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) také souhlasíš se zpracováním údajů pro účely kontaktu s Jdu běhat. Údaje nejsou předávány žádné třetí straně.